กิจกรรมเทศบาล

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เรื่องหลักโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพอย่างถูกหลักอนามัยปลอดภัยไร้สารพิษ


กิจกรรมเทศบาล
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เรื่องหลักโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพอย่างถูกหลักอนามัยปลอดภัยไร้สารพิษ

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เรื่องหลักโภชนาการ

และการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพอย่างถูกหลักอนามัยปลอดภัยไร้สารพิษ

ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี