กิจกรรมเทศบาล

โครงการผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 2


กิจกรรมเทศบาล
โครงการผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 2

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดโครงการผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่  10 – 11 กรกฎาคม 2562  

 ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

 

 

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562

 
 


 

 
         
   
         
   
         
   
         
         

 

 

 

 วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562