กิจกรรมเทศบาล

โครงการผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 1


กิจกรรมเทศบาล
โครงการผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 1

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดโครงการผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2562  

 ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

 

 

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

 
 


 

 
         
   
         
   
         
   
         
   

 

 

 

 วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562