กิจกรรมเทศบาล

โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาศาลหลักเมือง และถนนพัฒนสัมพันธ์


กิจกรรมเทศบาล
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาศาลหลักเมือง และถนนพัฒนสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร ชาวชุมชน พร้อมจิตอาสา และพนักงานเทศบาล ร่วมทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมือง ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

กิจกรรมพัฒนาศาลหลักเมือง และถนนพัฒนสัมพันธ์

วันที่ 28 สิงหาคม 2562