กิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมพิธีกราบสักการะพระปทุมธรรมราช ครบรอบ 120 ปี และพิธีบวงสรวงสักการะเสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี


กิจกรรมเทศบาล
เทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมพิธีกราบสักการะพระปทุมธรรมราช ครบรอบ 120 ปี และพิธีบวงสรวงสักการะเสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี

เทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมพิธีกราบสักการะพระปทุมธรรมราช ครบรอบ 120 ปี และพิธีบวงสรวงสักการะเสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 29 สิงหาคม 2562

ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี