กิจกรรมเทศบาล

วันสถาปนาเทศบาล ประจำปี 2562


กิจกรรมเทศบาล
วันสถาปนาเทศบาล ประจำปี 2562

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดงานวันสถาปนาเทศบาล ประจำปี 2562

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562

โดย พ.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปทุมธานี และประชาชนทั่วไป

ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี