กิจกรรมเทศบาล

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2562


กิจกรรมเทศบาล
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2562

เทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี