กิจกรรมเทศบาล

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561


กิจกรรมเทศบาล
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

 

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561


วันที่ 14 พ.ย.61 ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี