กิจกรรมเทศบาล

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์


กิจกรรมเทศบาล
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี เข้าร่วมงาน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562

ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี