กิจกรรมเทศบาล

วันท้องถิ่นไทย


กิจกรรมเทศบาล
วันท้องถิ่นไทย

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี เข้าร่วมงาน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562”

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562

ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี