กิจกรรมเทศบาล

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


กิจกรรมเทศบาล
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี เข้าร่วมงาน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี