กิจกรรมเทศบาล

พิธีเปิดโครงการไทยนิยมยั่งยืน ฝึกอบรมอาชีพชุมชนเอื้ออาทร


กิจกรรมเทศบาล
พิธีเปิดโครงการไทยนิยมยั่งยืน ฝึกอบรมอาชีพชุมชนเอื้ออาทร

นายวัชรากร หาญสวัสดิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยนิยมยั่งยืน ฝึกอบรมอาชีพชุมชนเอื้ออาทร