กิจกรรมเทศบาล

พิธีมอบวุฒิบัตร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)


กิจกรรมเทศบาล
พิธีมอบวุฒิบัตร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดพิธีมอบวุฒิบัตร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี