กิจกรรมเทศบาล

พิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 6 พ.ค. 2562


กิจกรรมเทศบาล
พิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 6 พ.ค. 2562

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562

ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี