กิจกรรมเทศบาล

ประมวลภาพกิจกรรมไหว้พระ ของชมรมผู้สูงอายุ วันที่ 26 ต.ค วันที่ 2 วันที่ 9 พ.ย. 2562


กิจกรรมเทศบาล
ประมวลภาพกิจกรรมไหว้พระ ของชมรมผู้สูงอายุ วันที่ 26 ต.ค วันที่ 2 วันที่ 9 พ.ย. 2562

 

ประมวลภาพกิจกรรมไหว้พระ ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปทุมธานี

วันที่ 26 ตุลาคม วันที่ 2 และวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562

ณ จังหวัดนครปฐม  

 

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม และวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดนครปฐม

 

 


 

 
         
   
         
   
         
         
        

 

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดนครปฐม