กิจกรรมเทศบาล

จิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรจังหวัดปทุมธานี


กิจกรรมเทศบาล
จิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรจังหวัดปทุมธานี

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรจังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก"

ตั้งแต่ประตูระบายน้ำคลองเปรมฝั่งเหนือ ถึง ประตูระบายน้ำเชียงรากน้อย คลองเปรมประชากร พื้นที่ บล็อก 6 ซอยอุ่นสุข – ซอยบางพูด 1