กิจกรรมเทศบาล

จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


กิจกรรมเทศบาล
จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยนายวัชรากร หาญสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมลงนามถวายพระพรตลอดเดือนสิงหาคม 2561