กิจกรรมเทศบาล

จัดการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี ชมรมผู้ประกอบการค้า ตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี


กิจกรรมเทศบาล
จัดการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี ชมรมผู้ประกอบการค้า ตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี ชมรมผู้ประกอบการค้า ตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี

และการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้ประกอบการค้า ประจำปี 2562

 ในวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณลานจอดรถสำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 

ผู้ประกอบการค้า บริเวณถนนปทุมรัฐ 1 (ริมเขื่อน), บริเวณถนนปทุมรัฐ 2 (ตลาดปลา) และบริเวณด้านหลังธนาคารออมสิน (รอบเย็น)

 
 


 

 
         
   
         
   
 
 
 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 

ผู้ประกอบการค้า บริเวณถนนพิทักษ์สันติ, ถนนปทุมรัฐ 2 (ซอยอิทธิพล), ลานพระพรหม และบริเวณตลาดโต้รุ่งทั้ง 2 รอบ (เช้าและเย็น)