กิจกรรมเทศบาล

งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดปทุมธานี ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี


กิจกรรมเทศบาล
งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดปทุมธานี ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

 

 เทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมพิธีเปิด งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี