กิจกรรมเทศบาล

งานประเพณีสงกรานต์ 2562


กิจกรรมเทศบาล
งานประเพณีสงกรานต์ 2562

 

 เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562

โดยจัดให้มีพิธีรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี และผู้สูงอายุ

ณ บริเวณลานจอดรถ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี