กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562


กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 12 สิงหาคม 2562

เวลา 06.45 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี

 

 

 

  


 

 
        

 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 12 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  อาคารศาลารักษ์ปทุมศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

 

 

 

  


 

 
        

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 12 สิงหาคม 2562

เวลา 18.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สวนเทพปทุม อำเภอเมืองปทุมธานี