กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา


กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562