กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561


กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561

เทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561