กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมจิตอาสา 904 วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บริเวณถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี


กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมจิตอาสา 904 วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บริเวณถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562

ณ บริเวณถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี