กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมจิตอาสา 904 วปร. และ กิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บขยะจากปากน้ำโพธิ์ถึงสมุทรปราการ


กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมจิตอาสา 904 วปร. และ กิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บขยะจากปากน้ำโพธิ์ถึงสมุทรปราการ

 

ทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเมืองปทุมธานี

และ กิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพธิ์ถึงสมุทรปราการ

ในวันทีอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562

ณ บริเวณสวนเทพปทุม ถนนริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา

กิจกรรมในครั้งนี้กำหนดให้มีการพัฒนา ปรับปรุง ดูแลและรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณถนนปทุมสัมพันธ์ บริเวณแยกธนาคารออมสิน

ถึง บริเวณโรงเรียนปทุมวิไล โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง

 

 

 

กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณถนนปทุมสัมพันธ์ แยกธนาคารออมสิน ถึง โรงเรียนปทุมวิไล

 

   

 

   
         
   
         

 

กิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพธิ์ถึงสมุทรปราการ