กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมจิตอาสา 904 วปร. บริเวณถนนปทุมทัณฑ์ และถนนรัฐนิเวศน์


กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมจิตอาสา 904 วปร. บริเวณถนนปทุมทัณฑ์ และถนนรัฐนิเวศน์

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี นำชาวชุมชน พร้อมจิตอาสา และพนักงานเทศบาล

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

วันที่ 20 กันยายน 2562

บริเวณถนนปทุมทัณฑ์ และบริเวณถนนรัฐนิเวศน์