กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์


กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์

 

ทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองปทุมธานี

จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดของสัตว์ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี"กิจกรรมการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์"

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องประชุมรักษ์ไพบูลย์ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี