กิจกรรมเทศบาล

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อถนน ปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ในระบบทะเบียนราษฎร


กิจกรรมเทศบาล
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อถนน ปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ในระบบทะเบียนราษฎร

 

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปทุมธานี  ขอให้ท่านที่มีที่พักอาศัยอยู่บนถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ (ถนนปทุม-สามโคก เดิม) 

นำทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  มาแก้ไขรายชื่อถนน 

ได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น  เทศบาลเมืองปทุมธานี  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2581-5747 หรือ 0-2581-6400 ต่อ 1131 หรือ 1132