กิจกรรมเทศบาล

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564


กิจกรรมเทศบาล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ และพสกนิกรชาวเทศบาลเมืองปทุมธานี

 

เทศบาลเมืองปทุมธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบออนไลน์ของเว็บไซต์จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2564

  >>>http://www2.pathumthani.go.th/<<<