กิจกรรมเทศบาล

ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบเพิ่มเติม (เข็ม 2 วันที่ 1) วันที่ 6 ต.ค. 2564


กิจกรรมเทศบาล
ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบเพิ่มเติม (เข็ม 2 วันที่ 1) วันที่ 6 ต.ค. 2564

 

 

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" รอบเพิ่มเติม (เข็ม 2 วันที่ 1)

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี นายปฐมพงษ์ วันดี สมาชิกสภาเทศบาล

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี

ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมารับบริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" รอบเพิ่มเติม (เข็มที่ 2 วันที่ 1)

พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้บริการฉีดวัคซีน

ณ โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี