กิจกรรมเทศบาล

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี


กิจกรรมเทศบาล
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี "ล่องน้ำเจ้าพระยา ช็อปปิ้งตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ชื่นชมวัฒนธรรมไทย - รามัญ" ระหว่างวันที่ 4 -5 กันยายน 2561 ณ บริเวณสวนเทพปทุม