กิจกรรมเทศบาล

โครงการสุขภาพช่องปากดี เริ่มที่เรา


กิจกรรมเทศบาล
โครงการสุขภาพช่องปากดี เริ่มที่เรา

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมกับคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดทำโครงการสุขภาพช่องปากดี เริ่มที่เรา

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

ณ ศาลาการเปรียญวัดหงษ์ปทุมาวาส