กิจกรรมเทศบาล

โครงการวัยรุ่นวัยใส ก้าวย่าง อย่างเข้าใจ ประจำปี 2562


กิจกรรมเทศบาล
โครงการวัยรุ่นวัยใส ก้าวย่าง อย่างเข้าใจ ประจำปี 2562

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดโครงการวัยรุ่นวัยใส ก้าวย่าง อย่างเข้าใจ

วันที่ 2-3 และ 31 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

 

 

วันอังคารที่ 2 กรกฏาคม 2562

 
 


 

 
         
   
         
   
         
   

 

 

 

วันพุธที่ 3 กรกฏาคม 2562