กิจกรรมเทศบาล

โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2562


กิจกรรมเทศบาล
โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2562

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมฝึกอบรมในโครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2562

ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี