กิจกรรมเทศบาล

วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก


กิจกรรมเทศบาล
วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

“ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) 2020“ ในวันที่ 28 กันยายน 2563 รูปแบบออนไลน์ในตรีม "End Rabies: Collaborate, Vaccinate"