กิจกรรมเทศบาล

พิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอำเภอเมืองปทุมธานี และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา


กิจกรรมเทศบาล
พิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอำเภอเมืองปทุมธานี และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

พิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอำเภอเมืองปทุมธานีและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ณ บริเวณสวนรื่นรมย์ริมน้ำ(เดิม) อำเภอเมืองปทุมธานี