กิจกรรมเทศบาล

พิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


กิจกรรมเทศบาล
พิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562

ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี