กิจกรรมเทศบาล

งานแถลงข่าว สืบสานประเพณีลอยกระทงเมืองปทุม


กิจกรรมเทศบาล
งานแถลงข่าว สืบสานประเพณีลอยกระทงเมืองปทุม

 

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมงานแถลงข่าว

 

"สืบสานประเพณีลอยกระทงเมืองปทุม" ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี