กิจกรรมเทศบาล

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562


กิจกรรมเทศบาล
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9