กิจกรรมเทศบาล

งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดปทุมธานี


กิจกรรมเทศบาล
งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดปทุมธานี

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

 ณ สวนเทพปทุม (บริเวณริมเขื่อน) หน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลัง(เก่า)