กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562


กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

และเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ญสส. 84 พรรษา