กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมบำรุงรักษาต้นรวงผึ้ง กิจกรรมทาสีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีเปิดถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี


กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมบำรุงรักษาต้นรวงผึ้ง กิจกรรมทาสีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีเปิดถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นรวงผึ้ง

กิจกรรมทาสีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และพิธีเปิดถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562

บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี