กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมจิตอาสา 904 วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”


กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมจิตอาสา 904 วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา 904 วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ตามแผนปฏิบัติการ โครงการจิตอาสาอำเภอเมืองปทุมธานี

ณ บริเวณสวนเทพปทุม ถนนริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา