ตรวจสอบชื่อผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (เพิ่มเติม) เทศบาลเมืองปทุมธานี ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดได้ที่ ดาวน์โหลดสถานที่ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (เพิ่มเติม)
เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์
ติวานนท์ ตำบล บางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานีเอกสารที่ต้องเตรียมมา

1.บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.ปากกาส่วนตัว จำนวน 1 แท่ง
4.เอกสารยินยอมรับบริการฉีดวัคซีน


(ขอรับเอกสารได้ที่จุดคัดกรอง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี ในวันและเวลาราชการ หรือ กดดาวน์โหลด )