เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ